Du er her

Kalvebod Fælled Skole

Kalvebod Fælled skole er den første helt nye skole, som Københavns Kommune har bygget efter den nye skolereform.

Kalvebod Fælled skole er den første helt nye skole, som Københavns Kommune har bygget efter den nye skolereform. Skolen har tre spor og har plads til 750 elever. Den cirkelformede skole ligger med udsigt til græssende køer på den ene side og Ørestad på den anden.

I stedet for at placere skole og idrætshal i to forskellige bygninger, er idrætshallen integreret som et svævende glaselement i den cirkelrunde betonbygning. Der er ingen hegn mellem skolegård og fælleden, og sammen med den fine bearbejdning af udeområderne er der i høj grad tale om et offentligt byggeri, der åbner op og inviterer omverdenen ind.

Indvendigt er kombinationen af en næsten landskabelig udformning af den nederste etages gulvflader og en nærmest usynlig skolefunktion sammen med børnenes bevægelse gennem rummene fascinerende.

Kontakt