Københavns Kommunes indsats mod fejludbetalinger og socialt snyd

Københavns Kommune arbejder aktivt med at sikre, at københavnske borgere udelukkende modtager de ydelser, som de er berettiget til.

Hvad er socialt snyd?

Socialt snyd er snyd med sociale ydelser eller tilskud fra det offentlige, som f.eks. boligstøtte, kontanthjælp, sygedagpenge eller økonomisk friplads. Der er tale om socialt snyd, når en borger, der enten ansøger om og/eller modtager sociale ydelser eller tilskud, bevidst udelader eller aktivt giver kommunen urigtige oplysninger vedr. sin livssituation, der har betydning for tildelingen af den/de pågældende sociale ydelser og tilskud.

Hvad har du pligt til at oplyse?

Hvis du modtager sociale ydelser eller tilskud fra Københavns Kommune, har du som udgangspunkt oplysningspligt. Det er derfor vigtigt, at du oplyser kommunen om ændringer i dine personlige forhold, som har betydning for din ret til ydelsen. Eksempelvis skal du huske at oplyse kommunen, hvis du flytter, eller hvis dine økonomiske forhold ændrer sig.

Hvilke konsekvenser er der ved socialt snyd?

Snyd med sociale ydelser udhuler økonomien bag og tilliden til velfærdssystemet.

Opdages snyd med sociale ydelser, kan det have vidtrækkende konsekvenser for den pågældende. Udover at skulle betale de fejludbetalte ydelser tilbage, kan borgeren f.eks. blive erklæret fraflyttet kommunen, hvis det vurderes, at borgeren ikke har sit faktiske opholdssted i kommunen. Særligt grove tilfælde på socialt snyd og bedrageri vil blive meldt til politiet.

Hvor kan jeg læse mere?

Er du tvivl om, hvorvidt du fortsat er berettiget til de ydelser, som du modtager, skal du kontakte kommunen. Vi kan hjælpe dig med at afklare situationen samt yde råd og vejledning omkring de forskellige regler, som du er omfattet af.

Du kan læse mere om dine rettigheder og pligter i forhold til de ydelser, som du modtager eller ønsker at søge:

Hvis du modtager ydelser eller tilskud, som ikke er dækket af ovenstående, kan du anvende søgefunktionen på Københavns Kommune hjemmeside.

Hvis du vil læse mere om dine rettigheder og pligter for så vidt angår ydelser udbetalt af Udbetaling Danmark, kan du besøge borger.dk. For så vidt angår SU, kan du besøge su.dk.

Hvor kan jeg melde socialt snyd?

Hvis du vil melde en mistanke om socialt snyd, skal du fortsætte til artiklen Meld snyd med sociale ydelser.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.