Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik 2015-2020

Med input fra omkring 150 virksomheder har Københavns Kommune i marts 2015 vedtaget en samlet erhvervs- og vækstpolitik

En konkret handleplan og håndfaste mål skal gøre København til en endnu mere attraktiv erhvervsby.

Internationale virksomheder skal kigge mod København, når de skal foretage deres næste investering. Københavns erhvervsliv skal have bedre erhvervsservice og nemmere adgang til kvalificeret arbejdskraft. Og Københavns Kommune skal stille byen til rådighed som ’test lab’ for nye produkter indenfor bl.a. velfærdsteknologi, som kan eksporteres internationalt.

Det er bare nogle af de mange initiativer i Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik og handleplan for 2015. En politik, som bygger videre på de senere års indsats for at gøre København til en mere attraktiv erhvervsby, og som skal støtte samarbejdet i Greater Copenhagen. Et samarbejde mellem Københavns Kommune, 46 kommuner og to regioner om at tiltrække investeringer og talent til hele regionen.

Erhvervs- og vækstpolitikken sætter en række konkrete mål op, som kommunen vil måle sin indsats på. Fx skal der skabes 20.000 nye private arbejdspladser frem mod 2020, og der skal etableres og fastholdes 4.000 job i udenlandske virksomheder inden 2018. Hvert år vil der desuden i dialog med Københavns erhvervsliv blive udviklet en konkret handleplan med årets initiativer.

Politikken er blevet til i samarbejde med bl.a. Københavns Erhvervsråd og har i efteråret 2014 været i høring, hvor endnu flere virksomheder, universiteter og faglige organisationer har bidraget med input. 

Kontakt