Jordforureningen i København

I København kan grundene inddeles i områdeklassificerede grunde og kortlagte grunde

Områdeklassificerede arealer

Alle områder i byzonen i Københavns Kommune er områdeklassificeret. Det vil sige, at du skal regne med at jorden på din grund er lettere forurenet. Forureningen er opbygget gennem mange år og stammer fra trafik og industriers udledning af røg og støv. Områdeklassificeringen betyder derfor ikke, at København er mere forurenet end hidtil - forureningstilstanden er den samme.

Du kan ikke umiddelbart selv se eller lugte, om jorden i din have eller på den lokale legeplads er lettere forurenet. Du kan som udgangspunkt regne med at det er den.

Gode råd til dig, der bor hvor jorden er lettere forurenet

Kortlagte grunde

Udover de områdeklassificerede områder kender vi til en række grunde, hvor der tidligere har været aktiviteter, der kan have forårsaget forurening, eller hvor der er fundet kraftig forurening i jorden. Hvis der formodes at være forurening på grunden, er grunden kortlagt på vidensniveau 1 (V1) og hvis der er fundet kraftig forurening på en grund er den kortlagt på vidensniveau 2 (V2). Du kan finde de kortlagte grunde på Københavnerkortet.

Det er Region Hovedstaden, der kortlægger forurenet jord i København, og du kan læse mere om kortlægning på Regionens hjemmeside. Åbner i nyt vindue.

Når du bor på en kortlagt grund, skal du være opmærksom på, at der er en række krav til dig, hvis du skal grave i jorden f.eks. i forbindelse med opførelse af en tilbygning til dit hus. Du kan læse mere om kravene nedenfor.

Reglerne for dig, der skal grave jord eller bygge på egen grund 

Kontakt