Jord ved byggeri og anlæg

Miljøtilladelser og -anmeldelser til byggeri samt grave- og borearbejde

Inden du skal lave gravearbejde på en grund, er det vigtigt, at du finder ud af, om grunden er kortlagt på V1 eller V2. Hvis grunden er kortlagt, er der nogle særlige forhold, du skal være opmærksom på. I mange tilfælde skal du have en tilladelse til at udføre byggeriet efter jordforureningslovens § 8. Du kan let finde ud af om en grund er kortlagt og hvorfor ved at søge på kortlagte arealer på Københavnerkortet.

Læs mere om byggeri på forureningskortlagte grunde

Hvis grunden ikke er kortlagt, er den omfattet af områdeklassificeringen og det vil sige, at jorden på grunden skal betragtes som lettere forurenet.

Læs mere om byggeri på områdeklassificerede grunde

Kontakt