Jobcenter København som arbejdsplads

Det er jobcentrene, der har den første kontakt med de ledige borgere.

Som medarbejder i vores jobcenter vil du hjælpe de ledige med at undersøge deres muligheder for at komme i arbejde eller uddannelse. Det kan eksempelvis ske ved, at du henviser den ledige til jobcentrets forskellige tilbud, fx danskundervisning, løntilskud, jobrotation osv.

Vi har fem jobcentre, som er specialiseret i forskellige målgrupper: 

  1. Ungecentret - som hjælper de unge ledige under 30 år i uddannelse
  2. Arbejdsmarkedscentret - som hjælperledige over 30 år i job
  3. Karrierecentret - som hjælper ledige akademikere
  4. Center for Jobindsats - som hjælper ledige, der ikke umiddelbart er klar til at varetage et job, da de ofte har andre problemer end ledighed
  5. Center for Arbejdsfastholdelse - som hjælper sygemeldte med at fastholde deres job

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.