Job i Centralforvaltningen

Centralforvaltningen består af en direktion og en række fagkontorer, der understøtter forvaltningen og det politiske udvalg.

Kontorerne i Centralforvaltningen rummer alt fra økonomi, digitalisering, kommunikation, personale, integration, beskæftigelse, politikerbetjening. presse og politik. Som medarbejder i centralforvaltningen får du ikke direkte borgerkontakt. Vi tager os primært af de tværgående opgaver, som er rettet mod beskæftigelses- og integrationsområdet. Det kan eksempelvis være udformningen af en ny integrationspolitik, udtænke strategier og visioner for, hvordan vi skal arbejder i forvaltningen. Det kan også være betjening af det politiske udvalg.

Kontorerne igangsætter, implementerer og understøtter projekter og processer i forvaltningens decentrale enheder (herunder bl.a. jobcentrene, Ydelsesservice og beskæftigelsescentrene).