Du er her

Job i beskæftigelsescentrene

Som medarbejder i et beskæftigelsescenter er du med til at opkvalificere borgere, der har svær ved at komme i job.

Der findes tre beskæftigelsescentre i Københavns Kommune, som har hver deres fokusområde og målgruppe:

  • Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB) 
  • Center for Kompetence og Brobygning (CKB)
  • Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration (CBSI)

Læs mere om beskæftigelsescentrene

Beskæftigelsescentrene gennemfører forskellige forløb for ledige borgere, som skal gøre dem i stand til at varetage et job eller en uddannelse. Centrene er med til at afdække borgerens kompetencer, potentiale, ønsker og barrierer i forhold til at komme i job/få en uddannelse.

Beskæftigelsescentrenes mål er, at ledige:

  • får varig tilknytning til arbejdsmarkedet og kan forsørge sig selv
  • udvikler personlige og sociale kompetencer til bedre at mestre egen livs- og ledighedssituation
  • indvandrere/flygtninge får en specialiseret indsats
  • unge starter og fuldfører en uddannelse

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.