ITS – Intelligente transportsystemer

København tester løbende nye teknologier, der skal gøre trafikken mere sikker og smidig. Læs mere om byens satsning på ITS.

ITS - Intelligente Transportsystemer kan hjælpe med at løse nogle af de trafikale udfordringer, København står overfor i disse år. Der er afsat 60 mio. kr. til at afprøve og indføre ITS i perioden 2014-2018. Målet er at få trafikken til at glide bedre, forbedre trafikinformationen til trafikanterne, øge trafiksikkerheden og fremme de grønne transportformer.