Investeringspakke 2014

København investerer 502 mio. kr. i almene boliger, bedre idrætsfaciliteter, daginstitutionskøkkener, skolerenovering mv.

København får 485 nye ungdomsboliger og 100 almene familieboliger, som studerende og almindelige københavnere har råd til at betale. Ålholm Skole bliver renoveret fra kælder til kvist for 82,7 mio. kr. og der bliver afsat i alt 172 mio. kr. til idrætsfaciliteter – herunder en skoleidrætshal på Ørestad Syd Skole til 36 mio. kr.

Det er nogle af resultaterne af forhandlingerne mellem partierne bag Københavns Kommunes budget for 2014 om fordeling af overskuddet fra det seneste års regnskab. Aftaleparterne er blandt andet også nået til enighed om en indsats for udsatte boligområder i Sydhavn på 20 mio. kr., en et nyt kulturhus på Østerbro til 26,5 mio. kr., nye køkkener i 10 daginstitutioner til 14 mio. kr. samt 25 mio. kr. til indsatser for vækst og beskæftigelse, 12 mio. kr. til cykelstier og en trafiksikkerhedspakke til 10,2 mio. kr.

Overborgmester Frank Jensen (S) glæder sig over det brede samarbejde om investeringer til glæde for københavnerne.
’Vi satser på almene boliger og ungdomsboliger, så det ikke kun er eliten, der har råd til at bo i København. Idræt er afgørende for livskvaliteten, og derfor investerer vi også massivt i bedre faciliteter til glæde for alle. Vi fastholder vores fokus på at løfte de københavnske skoler. Og vi får vi gjort en række anlægsprojekter færdige,’ siger overborgmester Frank Jensen (S). 

Aftalen blev indgået torsdag af et bredt politisk flertal, som består af de fem partier bag det seneste budgetforlig: Socialdemokraterne, Enhedslisten, De Radikale, SF og Dansk Folkeparti.

Politikerne har under forhandlingerne fordelt 1029 mio. kr.  Ud over de mange nye initiativer, så er der blandt andet afsat et beløb på i alt 304 mio. kr. øremærket til at få afsluttet en række bygge- og anlægsprojekter i København.

Samlet set bliver folkeskolen begunstiget med 163,3 mio. kr. til nye initiativer og færdiggørelse af anlægsarbejde på blandt andet Langelinieskolen og Sundbyøster Skole. Kultur- og idrætsområdet bliver tilført i alt 212 mio. kr. til nye initiativer.

I en tid med pres på de offentlige udgifter har Københavns Kommune fastholdt en stram styring af udgifterne, og det har medført et mindreforbrug i 2013. 

Aftalen indebærer anlægsinvesteringer på 743 mio. kr. ud over de 11.7 milliarder kroner kommunen allerede har anlægsinvesteringer for i perioden 2014 – 2017. Der er samlet set tale om et meget højt anlægsniveau, som forventes at skabe i alt 14.880 job. 

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Enh.) siger:
’København er ved at blive splittet i atomer med udsatte byområder og rigmandsghettoer. Enhedslisten vil have et mere helstøbt København. Derfor har vi sikret penge til markante løft af de udsatte byområder i Sydhavn, Urbanplanen og Vesterbro. Samtidig er der 75 mio. kr. til nye billige boliger til studerende og familier.’

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R):
’Der er stadig alt for mange københavnere, der ikke er en del af arbejdsmarkedet. I stedet for at være en del af fællesskabet, er de henvist til passiv forsørgelse. Derfor er jeg glad for, at vi nu investerer ekstra 20 mio. kr. i hjælpen til ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Det betyder fx, at de nu får ekstra hjælp til deres sundhedsmæssige og sociale problemer, så de kan få et job.’

Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF):
’SF fik med aftalen alle vores topprioriteter gennemført. Vi gik målrettet efter penge til flere ungdomsboliger, til bedre køkkener i børnehaverne og til at forbedre byens farlige vejkryds. Med disse resultater viser SF igen, at vi er byens røde stemme, som knokler for et København, hvor alle har råd til at bo og leve.’

Kultur - og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF):
’Jeg og Dansk Folkeparti er meget glade og stolte over, at det er lykkedes at sikre flere og bedre idrætsfaciliteter til københavnerne. Samtidig glæder det mig, at vi har sikret udvidede åbningstider i byens biblioteker og kulturinstitutioner gennem mere selvbetjent adgang.’

Kontakt  
Overborgmesterens pressechef Jakob Elkjær: 28 10 48 98

Teknik- og miljøborgmesterens pressechef Morten Rixen: 51 68 06 19

Beskæftigelses- og integrationsborgmesterens pressechef Ole Larsen: 40 46 16 68

Sundheds- og omsorgsborgmesters presseansvarlig Susan Norsker: 21 34 75 04

Kultur- og fritidsborgmesterens pressechef Julie Monberg: 24 98 22 60

 

Kontakt