Du er her

Internationalt arbejde

Puljer rettet mod projekter med et international sigte.

Aktive Unge
EUs program for ungdomsaktiviteter uden for det formelle uddannelsessystem. Programmet giver mulighed for samarbejde med 33 programlande om alle aktiviteter, og for nogen aktiviteters vedkommende også med 22 partnerlande fra tre regioner, Balkan, Østeuropa og Kaukasus samt Nordafrika. Målgruppen er unge, ungdomsledere og ungdomsmedarbejdere i både den professionelle og den frivillige sektor. Programmet er åbent for alle, herunder unge med særlige behov, fx unge som er kulturelt eller socioøkonomisk dårligt stillede eller har et handicap.

Danida
Her kan du læse om hvordan man kan søge om støtte til udviklingsaktiviteter og internationalt arbejde i Danida. Hvis I er en NGO/dansk civilsamfundsorganisation skal ansøgningen ske gennem CISU (se nedenfor).

Danidas oplysningsbevilling
Formålet med Oplysningsbevillingen er at støtte oplysningsarbejde i Danmark, der skaber, fastholder og uddyber befolkningens forståelse for Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde.

CISU - Civilsamfund i udvikling (tidligere Projektrådgivningen)
CISU er en sammenslutning af flere end 260 folkelige, danske organisationer, der alle er engagerede i udviklingsarbejde – enten som deres hovedformål eller som en del af deres aktiviteter. CISU administrere DANIDA-tilskud med støtte til afsluttende projektformulering, partnerskabsaktiviteter, udviklingsprojekter og langsigtet samarbejde. Det er muligt at få rådgivning og spare med CISU.

Genbrug til Syd
Danske organisationer kan i samarbejde med deres Syd-partnere søge om støtte til renovering og forsendelse af brugt udstyr indsamlet i Danmark til udviklingsformål i Syd. Der kan tillige søges om støtte til relaterede aktiviteter, herunder oplysningsarbejde. Ordningen administreres af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) på vegne af Udenrigsministeriet.

DUF
DUF uddeler over 100 millioner kroner om året til børne- og ungdomsarbejde. Pengene kommer blandt andet fra danskernes tips- og lottospil, EU og flere ministerier.
Projektpuljen er DUF's støtte til projekter mellem danske børne- og ungdomsorganisationer og organisationer i udviklingslandene. Puljen kan søges af alle DUF's medlemmer

Rockwool Fonden
Der ydes støtte til forskning indenfor samfundsvidenskaberne. Derudover ydes støtte til Socialt entreprenørskab indenfor temaerne: Food Security, Social Capacity Building, International Peace Building, og Health Interventions 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.