Du er her

Internationalt arbejde

Puljer rettet mod projekter med et international sigte.

Danida
Her kan du læse om hvordan man kan søge om støtte til udviklingsaktiviteter og internationalt arbejde i Danida. Hvis I er en NGO/dansk civilsamfundsorganisation skal ansøgningen ske gennem CISU (se nedenfor).

Danidas oplysningsbevilling
Formålet med Oplysningsbevillingen er at støtte oplysningsarbejde i Danmark, der skaber, fastholder og uddyber befolkningens forståelse for Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde.

CISU - Civilsamfund i udvikling (tidligere Projektrådgivningen)
CISU er en sammenslutning af flere end 260 folkelige, danske organisationer, der alle er engagerede i udviklingsarbejde – enten som deres hovedformål eller som en del af deres aktiviteter. CISU administrere DANIDA-tilskud med støtte til afsluttende projektformulering, partnerskabsaktiviteter, udviklingsprojekter og langsigtet samarbejde. Det er muligt at få rådgivning og spare med CISU.

Genbrug til Syd
Danske organisationer kan i samarbejde med deres Syd-partnere søge om støtte til renovering og forsendelse af brugt udstyr indsamlet i Danmark til udviklingsformål i Syd. Der kan tillige søges om støtte til relaterede aktiviteter, herunder oplysningsarbejde. Ordningen administreres af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) på vegne af Udenrigsministeriet.

DUF
DUF uddeler over 100 millioner kroner om året til børne- og ungdomsarbejde. Pengene kommer blandt andet fra danskernes tips- og lottospil, EU og flere ministerier.
Projektpuljen er DUF's støtte til projekter mellem danske børne- og ungdomsorganisationer og organisationer i udviklingslandene. Puljen kan søges af alle DUF's medlemmer

Rockwool Fonden
Der ydes støtte til forskning indenfor samfundsvidenskaberne. Derudover ydes støtte til Socialt entreprenørskab indenfor temaerne: Food Security, Social Capacity Building, International Peace Building, og Health Interventions 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.