Intelligente trafikløsninger

Intelligente Transport Systemer (ITS) hjælpe til at forbedre trafikken, til fordel for miljø, fremkommelighed, trafiksikkerhed og byliv.

”Jeg håber, at ITS løsninger kan forbedre fremkommeligheden for ikke mindst cyklister, fodgængere og buspassagerer. Det vil gøre det ekstra fordelagtigt at skifte bilen ud på turen til og fra arbejde. Det er ikke blot den mest effektive måde at fremme mobiliteten på i København, det er også sådan, vi skaber et København med renere luft, mindre støj og en reduceret CO2-udledning.”

Morten Kabell (EL), Teknik- og miljøborgmester

Mål for Københavns ITS løsninger

Københavns borgerrepræsentation har i budgetaftale 2013 bevilget 60 mio. kr. til at udvikle og indkøbe intelligente transport systemer (ITS), der har til formål at optimere trafikken i København.

ITS-løsninger skal hjælpe København til at opnå målet med at blive CO2-neutral i 2025. Det er målet at nye ITS-løsninger skal medvirke til en besparelse på 25.000 tons CO2 pr. år i 2025. Det kan opnås ved løsninger, der forbedrer fremkommeligheden og reducerer – især lastbilers – forurening og brændstofforbrug. ITS kan også gøre det nemmere og mere attraktivt at vælge cykel eller kollektive transportformer, og dermed reducere antallet af biler i byen.

ITS kan samtidig understørre Københavns strategier om at være verdens bedste cykelby og verdens bedste by at leve i. ITS initiativer for cyklister kan blandt andet være grønne bølger for cyklister og en mobilapp med cykelrutevejledning. ITS kan være med til at skabe et bedre byliv ved at registrere og forhindre luftforurening og trafikstøj, og ved at lave fleksibel brug af gaderummet fx under sportsarrangementer, byfester og lignende.

København udvikler og tester nye ITS løsninger

ITS er et teknologisk felt i rivende udvikling og derfor har Københavns Kommune iværksat en række pilotprojekter, hvor de nyeste ITS-løsninger kan testes af. Det har bl.a. været formålet at teste løsninger i det københavnske byrum, og tidligt i processen få resultater og brugerrespons på om løsningerne forbedrer trafikforholdene.

Københavns Kommune har blandt andet afholdt et Offentligt Privat Innovationssamarbejde (OPI) med deltagelse af 16 virksomheder og vidensinstitutioner. Virksomhederne samarbejdede i tværfaglige teams, og koncepterne blev testet i Københavns gader. Innovationssamarbejdet bidrog dermed til at udvikle og modne markedet for ITS.

I fakta modulerne forneden kan du læse mere om ITS og de forskellige pilotprojekter.