Du er her

Integrationsydelse

Her kan læse om reglerne for, hvem der kan få integrationsydelse og godtgørelse for skoleundervisning, og hvordan du kan søge om disse.

Integrationsydelsen er for dig som:

  • ikke har haft ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 år ud af de sidste 8 år.

Undtaget fra opholdskravet er flg. personer:

  • selvstændig erhvervsdrivende i henhold til EU-retten
  • vandrende arbejdstagere i henhold til EU-retten
  • danske og nordiske statsborgere, der har haft ophold i et EU/EØS-land, og vurderes at have tilstrækkelig stærk samlet tilknytning til Danmark

Hvis du vil søge om at få integrationsydelse, skal du sende en ansøgning om økonomisk hjælp. Når kommunen modtager din ansøgning, vurderer vi, om du har ret at modtage integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp.

Søg økonomisk hjælp og læs mere om de forskellige ydelser.

Er du dansk eller nordisk statsborger, og har du haft ophold i et EU/EØS-land, men har du ikke optjent arbejdstagerstatus, vil vi efter en konkret vurdering af din tilknytning til Danmark, træffe afgørelse om  din ret  til kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. 

Ny lovgivning

Den 1. januar 2019 træder nye regler i kraft. 
 
Opholdskravet ændrer sig
I dag er der et krav om, at man skal have opholdt sig i Danmark, Færøerne eller Grønland i de seneste 7 ud af 8 år for at have ret til uddannelses- eller kontanthjælp. 

Den 1. januar 2019 bliver opholdskravet skærpet til at være 9 ud af 10 års ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland. 

For dig, der får integrationsydelse, betyder det, at datoen for, hvornår du eventuelt kan overgå til uddannelses- eller kontanthjælp kan ændre sig. Du vil dog få besked, hvis dette sker. 
 
Beskæftigelseskravet indføres
Som supplement til det skærpede opholdskrav, bliver der indført et krav om, at man har haft ordinært arbejde i 2½ år inden for de seneste 10 år. 

Det betyder at for at få ret til uddannelses- eller kontanthjælp, skal du udover at opfylde opholdskravet også have haft ordinær beskæftigelse i Danmark i en periode, som sammenlagt svarer til fuldtidsbeskæftigelse i 2½ år, inden for de seneste 10 år. 
 
Hvem bliver omfattet at de nye regler?
Det skærpede opholdskrav gælder alle der modtager integrationsydelse nu samt alle der søger om økonomisk hjælp fra den 1. januar 2019. 

Beskæftigelseskravet gælder som hovedregel for alle, der er indrejst til Danmark den 1. januar 2008 eller senere. Det omfatter dig, der modtager integrationsydelse eller søger om økonomisk hjælp efter aktivloven fra den 1. januar 2019. 

Hvis du er kommet til Danmark den 1. januar 2008 eller senere, og du søger om økonomisk hjælp uden at kunne dokumentere, at du har haft ustøtte arbejdet i 2½ år inden for de seneste 10 år, vil du have ret til integrationsydelse, også selvom du opfylder opholdskravet. 

Beskæftigelseskravet omfatter ikke dig, der allerede modtager uddannelses- eller kontanthjælp, når de nye regler træder i kraft.
Stopper du i en periode med at modtage uddannelses- eller kontanthjælp, og søger du igen uden at opfylde beskæftigelseskravet, vil du få integrationsydelse, hvis du har ret til hjælp. 

Ydelsesservice vil i efteråret gennemgå alle integrationsydelsessager og vurdere datoen for, hvornår opholdskravet er opfyldt og vejlede om beskæftigelseskravet. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.