Du er her

Integrationsydelse

Her kan læse om reglerne for, hvem der kan få integrationsydelse og godtgørelse for skoleundervisning, og hvordan du kan søge om disse.

Integrationsydelsen er for dig som:

  • ikke har haft ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 år ud af de sidste 8 år.

Undtaget fra opholdskravet er flg. personer:

  • selvstændig erhvervsdrivende i henhold til EU-retten
  • vandrende arbejdstagere i henhold til EU-retten
  • danske og nordiske statsborgere, der har haft ophold i et EU/EØS-land, og vurderes at have tilstrækkelig stærk samlet tilknytning til Danmark

Hvis du vil søge om at få integrationsydelse, skal du sende en ansøgning om økonomisk hjælp. Når kommunen modtager din ansøgning, vurderer vi, om du har ret at modtage integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp.

Søg økonomisk hjælp og læs mere om de forskellige ydelser.

Er du dansk eller nordisk statsborger, og har du haft ophold i et EU/EØS-land, men har du ikke optjent arbejdstagerstatus, vil vi efter en konkret vurdering af din tilknytning til Danmark, træffe afgørelse om  din ret  til kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. 

Integrationsydelsen bliver sat ned pr. 1. juli 2018

Den 1. juli 2018 træder en ændring af Lov om Aktiv Socialpolitik i kraft. 

De nye regler betyder, at: 

  • Integrationsydelsen bliver sat ned med 3 %
  • Integrationsydelsesmodtagere bliver indplaceret på et tilsvarende lavere kontanthjælpsloft
  • Dansktillæg bliver ændret til danskbonus 
  • Danskbonus bliver en 6 måneders tidsbegrænset bonus

Får du ret til danskbonus, vil du have ret til dette i 6 måneder. De 6 måneder skal være sammenhængende. Du skal selv søge om danskbonus. Ansøgningsskemaet findes nederst på siden.  

Alle berørte borgere er blevet orienteret. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.