Du er her

Integrationspuljer

Her kan du finde puljer og fonde som retter sig specifikt mod integrationsaktiviteter og -projekter.

Støtte til vanskeligt stillede børn
Integrationsministeriet har bevilget 4 mio. kr., som foreninger med vanskeligt stillede børn kan søge. Puljen administreres og fordeles af organisationer DIF, DGI og DUF, og foreninger skal derfor søge gennem en af disse organisationer. Der kan søges om tilskud til bl.a.: medlemskontingent, udstyr, stævner, lejre og forældrearrangementer.

Læs mere om støttemulighederne på DGI´sDIF´s eller DUF´s hjemmeside.

Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold
ministeriets hjemmeside kan du læse mere om alle de forskellige puljer, ministeriet har.

Det Kriminalpræventive Råd
Det Kriminalpræventive Råd kan give økonomisk støtte til lokale projekter og aktiviteter. For at få støtte skal projektet have klare kriminalpræventive elementer eller have et kriminalpræventivt sigte.

Egmont Fonden
I Egmont Fonden kan man søge om tilskud til projekter, inden for to indsatsområder: Omsorg (i forhold livskriser) og Læring. Fonden prioriterer støtte til sårbare børn og unge. Egmont Fonden har særligt fokus på projekter, der tager fat om problemstillinger, som overses af eksisterende offentlige og private initiativer, eller problemstillinger hvis løsning kræver udvikling af nye metoder.

Ludvigsens legat
Fonden yder støtte til aktiviteter for vanskeligt stillede børn og unge. 
 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.