Integrationspolitikken 2015- 2018

Hvordan ser den nuværende integrationspolitik ud?

Integrationspolitik 2015-18

København skal være en by i vækst, hvor flere københavnere er i beskæftigelse og uddannelse, og hvor flere lever et sundt og aktivt liv, mens færre er socialt udsatte og oplever at stå uden for fællesskabet. Det er ambitionen bag den 4-årige integrationspolitik for 2015-18, som Københavns Borgerrepræsentation vedtog den 26. marts 2015.

Med Integrationspolitikken for 2015-18 sætter Københavns Kommune fokus på social mobilitet og sammenhængskraft under følgende to overskrifter:

  • flere i uddannelse og job
  • åben og tryg by

Integrationspolitikken har dermed to fokusområder:

  • den skal imødegå strukturelle udfordringer på områder som skole, uddannelse, beskæftigelse, sundhed og byplanlægning.
  • den skal styrke medborgerskabet gennem indsatser, der er med til at bekæmpe diskrimination, social kontrol og radikalisering, øge københavnernes deltagelse i foreningslivet og trygheden i byen.

Læs integrationspolitikken her