Du er her

Inklusionspolitik

Inklusionspolitikken på børne- og ungeområdet skal understøtte at alle børn og unge oplever sig som en del af et fællesskab.

Det overordnede mål med inklusionsindsatsen er, at alle børn og unge oplever at de trives og udvikler sig i de fællesskaber, som de er en del af.

Formålet med en inklusionspolitik er, at pædagogik og organisering underbygger: 

  •  at skoler og institutioner støtter op om alle børn og unge, så de bliver ligeværdige deltagere i fællesskaber
  •  at børnene trives og udvikler sig, da de får tilstækkelige udfordringer både fagligt, personligt og socialt
  •  at almenområdet er rustet til at imødekomme børn og unges forskellige behov, så flere børn får mulighed for at forblive i almene skoler eller institutioner

Inklusion fra barnets perspektiv

Når børn og unge er inkluderede, betyder det:

  •  at de oplever sig som værdifulde og aktive deltagere af et fællesskab
  •  at de har gode og gensidige relationer til voksne og børn
  •  at de oplever at de voksne har høje forventninger til dem

Kontakt