Du er her

Information til kommuner om betaling for danskundervisning

Andre kommuner og jobcentre kan henvise borgere direkte til danskuddannelse på skoler, der hører under København.

Det er Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, der har ansvaret for danskuddannelsesområdet og opkræver betalingen. Betalingen svarer til den takst, som Københavns Kommune betaler til skolen plus et administrativt gebyr.

Danskuddannelse - modultakster
Københavns Kommune anvender todelte modultakster. Den første halvdel af betalingen fra bopælskommunen eller jobcentret opkræves ved modulstart. Den anden halvdel opkræves, når modulet er bestået.

Modultaksterne for de enkelte år kan ses af dokumenterne nederst på siden. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.