Information til kommuner om betaling for danskuddannelse i København

Kommuner og jobcentre kan henvise borgere direkte til danskuddannelse på sprogcentre, der har driftsaftale med København.

Betalingen for danskuddannelsen svarer til den takst, som Københavns Kommune betaler til sprogcentret.

Takster for moduler, startet efter 1. august 2018 og indtil 1. august 2022 samt leverandører til Københavns Kommune fremgår af denne oversigt.

Sprogcenter/DUMO-pris

  • CLAVIS sprog og kompetence (DU1): 19.500
  • CLAVIS sprog og kompetence (DU2): 10.900
  • CLAVIS sprog og kompetence (DU3): 6.400
  • UCplus (DU1): 17.238
  • UCplus (DU2): 8.471
  • UCplus (DU3): 7.585

Alle priser er ex. moms.

Leverandører opkræver selv modultakstbetaling direkte fra andre kommuner.

I alle tilfælde anvendes en todelt modultakst, hvor starttaksten udgør 30% og sluttaksten udgør 70% af den samlede takst. Sluttaksten udbetales, når kursisten har bestået den modultest eller prøve, der afslutter det påbegyndte modul.

Kontakt for kommuner/jobcentre

Danskuddannelsen i Københavns Kommune leveres på alle dage morgen, middag og aften samt om lørdagen. Undervisningen leveres som fremmøde eller blended i lokaler, der ligger centralt i forhold til offentlig transport, eller online.

Vil du som kommune eller jobcenter vide mere om danskuddannelse og danskundervisningen i København Kommune skal du kontakte den leverandør, du ønsker.

CLAVIS sprog og kompetence

UCPlus

Kontakt