Information om udbud af beskæftigelsesindsatsen for udsatte ledige og sygemeldte

Denne side bruges til information om et kommende udbud for udsatte ledige og sygemeldte. Den vil løbende blive opdateret.

Udbuddet for udsatte ledige og sygemeldte er nu offentliggjort.

Dialogmøder

Som en del af den offentlige høring af centrale dele af udbudsmaterialet i december 2019, har forvaltningen afholdt dialogmøder med udvalgte leverandører mhp. at få uddybende bemærkninger til det udbudsmateriale, der er sendt i offentlig høring. Referaterne for møderne kan læses her: