Industri og arbejderbevægelse

Økonomien kom på fode igen. Frihed til at drive handel og håndværk, og nye foretagsomme pengemænd overtog initiativet i København.

De første vand- og gasværker blev bygget, og der blev oprettet banker og institutioner til støtte for handel og industri. Der blev sat gang i Københavns udbygning. Forbilledet var Paris med brede boulevarder og beboelsesejendomme opført med inspiration fra fransk arkitektur. Finansmanden C.F. Tietgen fuldførte Marmorkirken, og brygger Carl Jacobsen tog initiativ til at forskønne byen med ny kunst. Store industriudstillinger skabte opmærksomhed om alt det nye – om fremskridtet.

Fagbevægelsen etableres

Bag den internationale facade med de elegante stormagasiner og forlystelser voksede industrikvarterne og arbejderkvartererne mere eller mindre tilfældigt op. Ofte som hæmningsløst spekulationsbyggeri med al for tæt bebyggelse på grundene. Men den nye arbejderbefolkning, der var indvandret fra landet til den nye industri i byen, begyndte at organisere sig i 1870'erne og stille krav om bedre leve- og arbejdsvilkår.