Du er her

Indsatser og målsætninger for sprog og integration i København

Alle børn skal have lige muligheder i Københavns daginstitutioner og skoler
De overordnede målsætninger indenfor området sprog og integration på daginstitutions- og skoleområdet er:
  • At alle byens børn uanset etnisk og social baggrund opnår forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og få adgang til arbejdsmarkedet.
  • At der skabes den bedst mulige fordeling af byens børn i daginstitutioner og skoler inden for de givne rammer med henblik på at fremme relationer mellem børn og deres forældre på tværs af etniske og sociale baggrunde for at styrke den sociale integration og skabe en tryg by præget af kendskab, forståelse og tolerance blandt byens borgere  

Målsætningerne udspringer af Børne- og Ungdomforvaltningens integrationsindsats "Københavnermodellen for sprog og integration" - også kaldet KBH Model 2.0, vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune.

Initiativer og indsatser

Vi har sat en række initiativer og indsatser i gang på baggrund af integrationsindsatsen for at styrke bedre integration og et mangfoldigt børnemiljø i institutioner og skoler.

Kontakt