Indretning af affald i gård og affaldsrum

Læs om de forskellige muligheder og krav til indretningen af affaldsrum og i gården.

Hjælp til indretning

Når du skal indrette dit affaldsrum, er det vigtigt at indtænke skraldemandens arbejdsmiljø, så det er let at komme til beholderne og let at trille dem til skraldebilen både sommer og vinter.

Er du i tvivl om, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der skal til for at komme i gang med med en ny løsning til dit affald? Du kan kontakte en affaldskonsulent via Nem Affaldsservice under "Besked", vælg en affaldstype, og klik herefter på "Ønsker ændring af standplads". 

Se mål på affaldsbeholdere og minimumskrav til plads i affaldsrum. 

Se Arbejdstilsynets regler for indretning og brug af dagrenovationssystemer.

Husk, at nyopførelse af affaldsskure og ændringer af de ubebyggede arealer på en etageejendom kan kræve byggetilladelse. Se, hvordan du søger en byggetilladelse.

Tilmelding af ejendom til affaldsindsamling

Er din ejendom ny eller er den blevet renoveret, skal den tilmeldes affaldsafhentning på ny. Tilmeld din ejendom til Nem Affaldsservice og indsamlingsordning