Indre Nørrebro Partnerskab

Et forpligtende partnerskab på Indre Nørrebro.

Om Partnerskabsaftalen ”For et Trygt Indre Nørrebro”

Københavns Kommune og Københavns Politi har indgået et forpligtende partnerskab om en tryghedsskabende indsats med inddragelse af borgerne og en individorienteret indsats rettet mod at isolere, bekæmpe og på sigt opløse bandegrupperingerne på Indre Nørrebro.

Der er tale om en langsigtet indsats for at fjerne banderne og deres skadelige indflydelse på Indre Nørrebro, hvilket kræver en helhedsindsats, hvor politi og kommune arbejder tæt sammen med lokalsamfundet om at isolere og svække de destruktive kræfter i bandemiljøet, samtidig med at de positive kræfter i området styrkes og lokalsamfundet mobiliseres som en aktiv medspiller imod bandekriminaliteten.

Den politimæssige indsats mod bandemiljøet vil blive suppleret af en bred vifte af forebyggende og borgerinddragende sociale, beskæftigelsesrettede og byplanmæssige tiltag, der gennemføres af Københavns Kommune som led i udmøntningen af en bredspektret tryghedsplan for Indre Nørrebro.

Parterne er enige om løbende at justere indsatserne og forny planerne i takt med udviklingen i området.

Deltagerne i partnerskabet er: Københavns Kommune, repræsenteret ved Center for Sikker By, SSP København og HOTSPOT Indre Nørrebro, og Københavns Politi.

Læs mere om Tryghedsplan for Indre Nørrebro her.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.