Hvordan skal Københavns Kommune samarbejde med de innovative københavnere?

123 københavnere og embedsfolk skabte 132 ideer til, hvordan Københavns Kommune bedre kan facilitere idéer, der går på tværs af fagområder.

På Idea Factory 21. november 2018 skabte 123 københavnere og embedsfolk 132 ideer til, hvordan Københavns Kommune bedre kan facilitere københavneridéer, der går på tværs af fagområder.

I Københavns Kommune prioriterer vi dialogen med københavnerne i udviklingen og driften af byen højt, og vi arbejder hele tiden ud fra et mindset om, at dialogen med københavnere skal foregå så tidligt, tydeligt, mangfoldigt og engagerende som muligt.

Vi oplever, at langt de fleste uopfordrede henvendelser fra københavnerne er uproblematiske med en klar kommunal modtager. Men vi oplever også, at flere københavnere henvender sig med idéer, der bryder med de kendte rammer og går på tværs af den kommunale organisering, og som derfor kan være svære at gribe. Derfor inviterede Københavns Kommune embedsmænd fra alle fagområder, københavnerne med erfaringer fra egne projekter, lokaludvalg og foreninger mm. til sammen at udvikle ideer til, hvordan Kommunen bedre kan gribe københavnernes initiativer og virkelyst til gavn for byen.

Idéerne spiller ind i det samlede arbejde omkring udarbejdelse af modeller for en bredere og bedre københavnerinddragelse, som skal behandles af Borgerrepræsentationens politikere i efteråret 2019.
Læs mere på ”Bedre københavnerdialog

Se video om Idea Factory

Tak til deltagerne for ideerne

I nedenstående dokument kan du læse alle 132 ideer fra de i alt 16 grupper. Kommunens tværgående arbejdsgruppe for øget københavnerdialog: ”Sammen om Byen” ser på det samlede materiale og undersøger, hvilke ideer eller delelementer af ideerne, der kan indgå i det videre arbejde med at udvikle metoder til københavnerinddragelse.

Tak til juryen for kvalificeret tilbagemelding

Der blev på dagen nedsat en jury, som bedømte og gav feedback på alle ideer ud fra fem kriterier, så deltagerne havde mulighed for at kvalificere dem yderligere. 

Juryen bestod af:  

 • Socialborgmester Mia Nyegaard, Københavns Kommune 
 • Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, Københavns Kommune
 • Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde, Københavns Kommune
 • Sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen, Borgerrepræsentationens Sekretariat
 • Borgerrådgiver Johan Busse, Københavns Kommune
 • Forsker Anne Tortzen, Center for Borgerdialog 
 • Chef Laura Auken, Center for Frivilligt Socialt Arbejde 
 • Forandringsagent og ekstern lektor Peter Munthe-Kaas, Aalborg Universitet, Københavns Universitet og Designskolen  
 • Afd. direktør Sanne Urbak Rasmussen, IBM 
 • Professor Anker Brink Lund, Copenhagen Business School 
 • Social- og sundhedsdirektør Henrik Abildtrup, Rødovre Kommune
 • Direktør Anne-Marie Skov, Tuborgfondet
 • Redaktør Carsten Terp Bech Nilsson, Altinget
 • Rektor Nadja Pass, Samtidens Akademi

 

Kontakt

Anja Englev Olsen

Økonomiforvaltningen
+45 26 12 84 55