Du er her

Hvis du oplever fejl i GPS-kort

Kommunen får ofte henvendelser fra borgere, der har svært ved at finde en vej eller en adresse på deres GPS-navigator.

Fejl på GPS-kort skyldes for det meste forhold, kommunen ikke er herre over. Der er oftest tale om manglende opdateringer hos de private kortfirmaer, der leverer kortdata til producenterne af navigatorer. Københavns Kommune ajourfører løbende adresserne i adresseregistret, og det er herfra, de private kortfirmaer indhenter de nødvendige adresse- og vejoplysninger, så GPS-kortene er opdaterede.

Ret fejlene i GPS-kort og i Google maps

GPS-kortene opdateres som nævnt af private aktører.
Hvis du oplever fejl i en rutebeskrivelse, eller at din GPS-navigator sender dig et forkert sted hen, har du selv mulighed for at hjælpe kortfirmaerne med at få opdateret deres kortdata. Her kan du henvende dig til producenten eller udbyderen, som ofte  har en fejl-rapporteringsmulighed på deres hjemmeside. Du kan indberette fejl via en online rapportering til de to største leverandører af kortdata: Navteq (Garmin GPS m.fl.) og Teleatlas (TomTom GPS m.fl.).

Alternativt kan du tjekke din adresse på danmarksadresser.dk. Er adressen ikke registeret på danmarksadresser.dk, kan du rette henvendelse til Københavns Kommune, ved at sende os en mail på adresser@tmf.kk.dk.

Det er også muligt at navigere ved hjælp af Google Maps. Opdager du fejl i Google Maps, er det muligt at indrapportere disse direkte på Google Maps' kortside maps.google. Nederste i højre hjørne er angivet ”Send feedback ” og derefter kan der vælges ”Rapportér et dataproblem”.

OBS! Vær opmærksom på, at selvom en fejl er rettet hos kortfirmaet, kan der gå rigtig lang tid før den 'slår igennem' på din GPS-navigator. Det er også nødvendigt at du foretager en opdatering af din GPS-navigator. Google Maps henter data direkte fra nettet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.