Hvis du har en kronisk sygdom

Du kan lave en såkaldt §56 aftale med din arbejdsgiver, så du kan få sygedagpenge allerede indenfor de første 30 sygedage.

Hvis du har en kronisk lidelse, kan du og din arbejdsgiver indgå to forskellige typer af aftaler, så du kan få sygedagpenge allerede inden, der er gået 30 sygedage. I kan indgå en almindelig aftale eller en midlertidig aftale.

I kan indgå en almindelig aftale:

  • når din sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse.
  • når fraværet skønnes at medføre mindst ti fraværsdage inden for et år.
  • aftalen kan ikke fornyes, når dit fravær på grund af lidelsen i det seneste år ikke har medført ti fraværsdage, med mindre der ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i dine arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.
  • aftalen kan godkendes for to år ad gangen og omfatter kun fravær på grund af lidelsen.

I kan indgå en midlertidig aftale:

  • når arbejdsgiveren har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme lidelse/sygdom indenfor de sidste 12 måneder, før indlæggelsen eller behandlingerne påbegyndes.
  • ved nyansættelse, når du skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution. Det gælder dog kun, såfremt din indlægge eller behandlinger blev besluttet, før du blev ansat.
  • når arbejdsgiverens ret til at få refunderet udbetalte sygedagpenge omfatter de sygedagpenge, der er  blevet udbetalt i forbindelse med fravær i form af indlæggelser, kontrolundersøgelser og eventuel nødvendig rekreation.

Lægeerklæring

Til brug ved godkendelse kan kommunen indhente lægeerklæring, som kommunen betaler for.

Godkendelse af aftaler

Aftalen skal godkendes af din opholdskommune. Aftalen har tidligst virkning fra det tidspunkt, hvor den er indgået.

Jobskift eller flytning

Hvis du skifter arbejde, skal du indgå en ny aftale.  Du skal dog ikke have godkendt en ny aftale, hvis du flytter til en anden kommune.

Selvbetjening eller blanket DP 211

For at lave en aftale mellem dig og din arbejdgiver skal kommunen godkende din ansøgning om § 56. Du finder blanketten til at søge om § 56 her. 

Udbetaling fra arbejdsgiver

Arbejdsgiveren skal udbetale dig sygedagpenge/løn under sygdomsfravær, forårsaget af den nævnte lidelse/sygehusindlæggelses/behandling. Arbejdsgiveren anmoder så kommunen om refusion.

Se eventuelt tilbud til dig med en kronisk sygdom i dit lokale forebyggelsescenter.

 

Kontakt