Hvis du er syg i mere end 6 måneder

Hvis du er sygemeldt i mere end seks måneder, skal jobcentret vurdere, om dine sygedagpenge kan forlænges.

Du skal i et jobafklaringsforløb, hvis du er uarbejdsdygtig efter seks måneders sygdom og ikke kan få forlænget dine sygedagpenge. Du kan være i jobafklaring op til to år ad gangen, hvis du fortsat er uarbejdsdygtig. Det vil jobcentret løbende vurdere.

En individuel indsats

Når du er i et jobafklaringsforløb får du tilrettelagt en individuel indsats, der skal hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet. Jobafklaringsforløbet kan eksempelvis bestå af behandling, genoptræning eller virksomhedspraktik.

Rehabiliteringsteam

Inden selve jobafklaringsforløbet starter, skal du mødes med et rehabiliteringsteam. Teamet består af medarbejdere fra beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet i kommunen. Der vil også være en sundhedskoordinator fra regionen med til mødet.

Rehabiliteringsteamet kan fortælle dig om dine muligheder i kommunen og regionen. Og sammen vil I planlægge indholdet i dit jobafklaringsforløb.

Koordinerende sagsbehandler

Du får en koordinerende sagsbehandler under jobafklaringen. Det vil være den samme sagsbehandler, som du havde i de første måneder af dit sygdomsforløb. Den koordinerende sagsbehandler er din faste kontaktperson under hele forløbet.

Ændringer i ydelse

Mens du er i jobafklaringsforløbet, vil du modtage ressourceforløbsydelse, der svarer til kontanthjælp. Ydelsen er uafhængig af din formue og din ægtefælles indtægt, og du får den, så længe du er uarbejdsdygtig.

Se satserne på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

 

Kontakt