Hvilken virksomhedsform skal jeg vælge?

Når virksomheden skal registreres, skal du tage stilling til, hvilken virksomhedstype du har brug for.

Der findes forskellige virksomhedsformer, du kan vælge imellem. Vi fortæller her om de mest brugte.

Der skelnes mellem to hovedgrupper – personligt ejede virksomheder og selskaber. Forskellene mellem de to hovedgrupper ligger bl.a. i hvilke krav der er til virksomhedens regnskab og hvem der hæfter for dens gæld. Der fortælles i videoen om:

  • Personligt ejede virksomheder - enkeltmandsvirksomhed
  • Personligt ejede virksomheder – Interessentskab (I/S)
  • Selskaber – ApS og A/S

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.