Hvilke sociale og etiske krav stilles i kommunens kontrakter?

Københavns Kommune er forpligtet til at stille en række sociale og etiske krav i forbindelse med indkøb af varer, tjenesteydelser mm.

Københavns Kommune har i sin Indkøbspolitik 2014-2018 forpligtet sig til at stille en række sociale og etiske krav i forbindelse med indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge-/anlægsydelser. Det drejer sig bl.a. om krav vedr. menneskerettigheder, ligestilling, ikke-diskrimination, miljø og antikorruption. For køb af tjenesteydelser og bygge/anlægsydelser stilles desuden krav om danske løn- og ansættelsesvilkår for arbejdstagere (arbejdsklausul) og krav om beskæftigelse af praktikanter og udvalgte grupper af ledige (social klausul). Kravene indgår som en del af Københavns Kommune indsatser for at mindske social dumping og sikre flere praktikpladser.

Borgerrepræsentationen (BR 50/08) har endvidere besluttet, at der skal stilles særlige etiske krav når Københavns Kommune indgår samarbejdskontrakter med modebranchen. Det stilles således i krav om, at  leverandører fra modebranchen skal tage ansvar for deres modellers generelle trivsel og adfærd i kontraktens løbetid. Kravene tager udgangspunkt i ’Modebranchens Etiske Charter’.

Oversigt over kommunens kontraktbilag, der skal sikre at sociale og etiske hensyn overholdes af alle leverandører: