Du er her

Hvem kan stemme?

Valgret til Borgerrepræsentationen og regionsråd har enhver, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen. Læs de præcise regler her.
Hvem kan stemme?
 • Alle, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen, har valgret til kommunalbestyrelser og regionsråd.
   
 • For personer, der ikke er statsborgere i et EU-land eller i Island eller Norge, er valgretten dog betinget af 3 års forudgående fast bopæl i riget.
Hvem kan stille op?
 • Har man valgret, vil man normalt også være valgbar, medmindre man er blevet straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør én uværdig til at være medlem af kommunale og regionale råd.

​Information om valget på engelsk og andre sprog

Nye regler for EU-diplomater

 • Ved sidste kommunal- og regionsrådsvalg i 2013 blev valgloven ændret, så EU-diplomater i Danmark har lov til at stemme ved valget den 21. november 2017. Økonomi- og Indenrigsministeriet har sendt et brev til alle udenlandske repræsentationer med ansøgningsskema vedhæftet.
   
 • Ansøgningsfrist er den 29.september 2017 for dem, der allerede er registreret i Udenrigsministeriets protokol, og den 6. november kl. 12.00 for de personer, der først bliver optaget i Udenrigsministeriets protokol efter den 24. september.
   
 • For EU-diplomater og alle andre EU-borgere, der er bopælsregistreret i CPR-registret, gælder de samme regler om valgret og frister for registrering i Københavns Kommune som for alle andre. De skal opfylde en af valgretsbetingelserne, og være indrejst senest den 14.november 2017.
   
 • Ansøgningsskema og vejledning på dansk og engelsk findes nedenfor.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.