Du er her

Hvem kan stemme?

Valgret til Borgerrepræsentationen og regionsråd har enhver, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen. Læs de præcise regler her.

Hvem kan stemme?

  • Alle, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen, har valgret til kommunalbestyrelser og regionsråd.
  • For personer, der ikke er statsborgere i et EU-land eller i Island eller Norge, er valgretten dog betinget af 3 års forudgående fast bopæl i riget.

Hvem kan stille op?

  • Har man valgret, vil man normalt også være valgbar, medmindre man er blevet straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør én uværdig til at være medlem af kommunale og regionale råd.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.