Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab sørger for brand-, rednings-, ambulance- og sygetransporttjeneste i Københavns Kommune.

Hovedstadens Beredskabs opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. Hovedstadens Beredskab står for brand- og redningstjenesten i Københavns Kommune og driver ambulance- og sygetransporttjeneste i en del af kommunen for Region Hovedstaden og driver ambulance- i en del af kommunen for Region Hovedstaden.

Desuden varetager Hovedstadens Beredskab brandforebyggende myndighedsopgaver i kommunen og står for driften af alarmcentralen 1-1-2 for Storkøbenhavn.

Hovedstadens Beredskab blev grundlagt af Christian den 5. i 1687, som Det Kongelige Brandkorps. I 1870 blev Hovedstadens Beredskab en kommunal institution og gennemgik en omfattende modernisering.

Brandvæsenet i København blev pr. 1. januar 2016 lagt sammen med brandvæsenerne i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Rødovre, Dragør og Frederiksberg i ét fælles beredskab, Hovedstadens Beredskab.

Hovedstadens Beredskab dækker 8 kommuner og ca. 1mio. borgere med 11 brandstationer, 900 ansatte og 80 køretøjer. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.