Hotellet

Hotellet ligger i Oehlenschlægersgade 17, i hjertet af København.

Hotellet som alle andre hoteller, men til forskel fra andre hoteller er Hotellet primært drevet af mennesker der har, eller har haft, et misbrug. 

Foruden værelserne råder hotellet over udlejningslokaler, en hyggelig gård og en café. Caféen tilbyder dagligt frokost og forfriskninger, men serverer dog ikke alkohol. Den danner ramme om en række aktiviteter, der spænder fra selvhjælpsgrupper henover foredrag til familiefester. Der er en alsidig arrangementskalender, hvor af de fleste arrangementer er åbne for alle.

Personalet

Hotellet har plads til at have 20 borgere i arbejdstræning af gangen. Arbejdstræningen består i forskellige arbejdsfunktioner inden for hotelarbejdet. Man kan fx arbejde som stuepige, kok, cafémedarbejder, handyman eller allround-medarbejder.

Hotellet har tilknyttet en daglig leder og en jobkonsulent, en pedel og en køkkenassistent. De støtter borgeren i hans/hendes arbejdstræning. En del af personalet er tilknyttet husets behandlingstilbud, og andre bruger Hotellet som en kobling mellem endt behandling og arbejdsmarkedet.

Formålet med arbejdstræningen er at afklare borgerens muligheder for at komme i arbejde, fleksjob eller tage en uddannelse. Arbejdstræningen kan også være et led i afklaring med henblik på pension eller indgangsvinklen til at komme i behandling.

Aktiviteter

For at komme videre i tilværelsen er det vigtigt at føle sig nyttig og at etablere nye venskaber. Derfor afvikler Hotellet også arrangementer for personalet uden for de daglige rammer. Kanoture, seminarer og gæstebesøg er også elementer i Hotellets liv og virke.

Fysiske rammer

Hotellet har 10 værelser, hvoraf 3 er dobbeltværelser og 7 er enkeltværelser. Priserne er p.t. henholdsvis DKK 550 kr. for et dobbeltværelse og DKK 350 kr. for et enkeltværelse.

Åbningstiden for Hotellet og caféen er fra kl. 08.00 til kl. 14.00. Gæsterne kan dog frit komme og gå udenfor åbningstiden.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.