Hjælpemidler, handicaptilgængelighed og skift af valgsted

Læs om hjælpemidler samt adgangsforhold på valgstederne. Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, kan du søge om at skifte valgsted.

Hjælpemidler ved stemmeafgivningen

Ved brevstemmeafgivning i eget hjem, på plejehjem mv. stilles der en sort filtpen og lup til rådighed for vælgerne.

På alle valgsteder og brevstemmesteder er der opstillet en handicapstemmeboks med en sort filtpen, en lup og en særlig LED-lampe.

Ved brevstemmeafgivningen på Borgerservice Indre By, Nyropsgade 7 samt på følgende 9 valgsteder, er der også opstillet et hæve-/sænkebord samt et CCTV i handicapstemmeboksen: Idrætshuset, Sundbyøster Idrætsanlæg, Rådhuset, Skolen på Amagerbro, Plejecentret Sølund, Tagensbo Skole, Prøvehallen, Vanløsehallerne, Skolen i Sydhavnen.

De 9 valgsteder er inspiceret af godadgang.dk og deres rapporter kan findes på foreningens hjemmeside: godadgang.dk

Adgangsforhold for vælgere med handicap og nedsat førlighed

På alle valgsteder er det muligt at stemme uanset handicap eller nedsat førlighed. På de valgsteder, hvor der ikke er adgangsforhold egnet til vælgere med handicap eller nedsat førlighed, opstilles en pavillon til stemmeafgivning i umiddelbar tilknytning til valglokalet. På alle valgsteder er det også muligt at stemme fra en parkeret bil.

Skift af valgsted begrundet i handicap eller nedsat førlighed

Hvis du har et handicap eller har nedsat førlighed, kan du ændre valgsted in­den for bopælskommunen.

Du kan søge om at få ændret valgsted fra tirsdag den 19. oktober 2021. Sidste frist for at søge er mandag den 8. november 2021 kl. 12.00.

Du kan hente ansøgningsskemaet i dit borgerservicecenter, hente det her på siden, eller du kan få det tilsendt ved at ringe til Folkeregistret på tlf.: 33 66 33 66.

Det udfyldte skema skal afleveres eller sendes til Københavns Borgerservice, Folkeregisteret, Nyropsgade 7, 1602 København V. Att.: Birgitte Knoblauch.