Hjælp til sygebehandling

Du kan søge om hjælp til sygebehandling, der er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet, som du ikke selv har økonomi til at betale.

Du kan søge om hjælp til f.eks. tandbehandling, medicin, briller, eller sygebehandling som kiropraktor, fysioterapi, fodterapi og psykolog. 

Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet efter en faglig vurdering af en læge eller anden relevant fagperson, f.eks. tandlæge eller optiker.

Du kan kun få hjælp, hvis du eller din ægtefælle ikke selv kan betale for behandlingen via indtægter, opsparing, formue, afdragsordning, privat forsikring eller lån.

Kommunen skal altid vurdere muligheden for at dække udgiften efter anden lovgivning først.

Du kan som udgangspunkt ikke få hjælp, hvis behandlingen er påbegyndt eller udført. Søger du først om hjælp, når du er begyndt på behandlingen, kan det betyde, at du ikke kan få hjælp til udgiften fra kommune.

OBS: Du kan have særlige rettigheder i forbindelse med hjælp til tandbehandling, hvis du modtager en ydelse efter aktivloven svarende til niveauet for uddannelseshjælp, kontanthjælp, overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.

Det betyder, at du kan søge om tilskud til tandbehandling ud fra en mere lempelig vurdering. Tilskuddet dækker kun en del af beløbet, men har ikke samme krav om dokumentation.  

Læs mere under fanen ”Tilskud til tandbehandling med egenbetaling for særlig personkreds” og på siden "§ 82a Tilskud til tandpleje for særlig personkreds"

Herunder kan du læse mere om hvem der kan søge ydelsen. Du kan også læse om dokumentationskrav og hvordan du indsender dokumentation, som du ikke har digitalt. Du kan også læse om hvordan kommunen vurderer din økonomi. Det er en god ide at læse dette, før du søger. 

Du finder linket til den digitale ansøgningsblanket under ”Sådan søger du”. Du kan også søge med en fysisk blanket.