Hjælp til samværsudgifter

Du kan søge om hjælp til udgifter ved samvær med dine egne børn under 18 år, som du ikke bor sammen med.

Du kan søge hjælp til udgifter ved samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos dig. Du skal kunne dokumentere din ret til samvær enten ved en samværsresolution, eller anden dokumentation for aftale om samvær med den forælder, dine børn bor hos.

Bor børnene hos dig, kan du søge om enkeltydelse til barnets transport i forbindelse med samvær med den forælder, børnene ikke bor hos.

Du kan også søge om hjælp til samværsudgifter med et bortadopteret barn, hvis du har fået fastsat samvær med barnet.

Du kan søge om hjælp til rimelige udgifter ved samværet, som vil kunne betales af en almindelig lønindtægt. Det kan f.eks. være udgifter til mad, transport, eller en aktivitet.

Du kan ikke få enkeltydelse til samvær med børn anbragt uden for hjemmet.

Herunder kan du læse mere om hvem der kan søge ydelsen. Du kan også læse om dokumentationskrav og hvordan du indsender dokumentation, som du ikke har digitalt. Du kan også læse om hvordan kommunen vurderer din økonomi. Det er en god ide at læse dette, før du søger. 

Du finder linket til den digitale ansøgningsblanket under ”Sådan søger du”. Du kan også søge med en fysisk blanket.

Kontakt