Hjælp til rimeligt begrundede udgifter

Har du været ude for ændringer i dine forhold, kan du søge om hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, som du ikke selv kan betale.

Du kan søge om hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold, f.eks. sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør.

Udgiften skal være rimelig, og helt nødvendig for at du kan klare dig selv fremover.

Du kan kun få hjælp, hvis du eller din ægtefælle ikke selv kan betale for behandlingen via indtægter, opsparing, formue, afdragsordning eller lån.

Kommunen skal altid vurdere muligheden for at dække udgiften efter anden lovgivning først.

Du kan som udgangspunkt ikke få hjælp, som skal dække økonomiske sanktioner i f.eks. din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller tilsvarende.

Du kan som udgangspunkt ikke få hjælp til en udgift, du allerede har betalt eller aftalt at betale (påtaget dig udgiften). Søger du først om hjælp, når du har betalt eller har påtaget dig udgiften, kan det betyde, at du ikke kan få hjælp til udgiften fra kommunen.

Herunder kan du læse mere om hvem der kan søge ydelsen. Du kan også læse om dokumentationskrav og hvordan du indsender dokumentation, som du ikke har digitalt. Du kan også læse om hvordan kommunen vurderer din økonomi. Det er en god ide at læse dette, før du søger. 

Du finder linket til den digitale ansøgningsblanket under ”Sådan søger du”. Du kan også søge med en fysisk blanket.

Kontakt