Hjælp til midlertidige huslejeudgifter

Du kan søge om hjælp til midlertidige huslejeudgifter, hvis du er udsættelsestruet, og du ikke har økonomi til at betale huslejerestancen.

Du kan søge om hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance. Det vil sige, at din udlejer har oplyst, at dit lejemål bliver ophævet, hvis restancen ikke bliver betalt. Samtidig skal hjælpen på sigt kunne forebygge, at du bliver sat ud af din bolig.

Du kan som udgangspunkt ikke få hjælp, som skal dække økonomiske sanktioner i f.eks. din kontanthjælp, uddannelseshjælp eller tilsvarende.  

Hjælpen kan blive betinget af, at du siger ja til at deltage i gældsrådgivning, indgår i en aftale om administration eller medvirker til at lægge en plan for at flytte til en mere passende bolig.

Du kan som udgangspunkt ikke få hjælp til en udgift, du allerede har betalt. Søger du først om hjælp, når du har betalt, kan det betyde, at du ikke kan få hjælp til udgiften fra kommunen.

Herunder kan du læse mere om hvem der kan søge ydelsen. Du kan også læse om dokumentationskrav og hvordan du indsender dokumentation, som du ikke har digitalt. Du kan også læse om hvordan kommunen vurderer din økonomi. Det er en god ide at læse dette, før du søger. 

Du finder linket til den digitale ansøgningsblanket under ”Sådan søger du”. Du kan også søge med en fysisk blanket.

Kontakt