Hjælp til barns forsørgelse ved forældremyndighed uden forsørgelsespligt

Du kan søge hjælp, hvis du har forældremyndighed, men ikke forsørgelsespligt efter forældremyndighedsindehaverens død.

Du kan søge hjælp til udgifter ved forsørgelse af et barn, når indehaver af forældremyndigheden er afgået ved døden, og du har fået tillagt forældremyndigheden uden at have pligt til at forsørge barnet, fordi du ikke er biologisk forælder.

Kommunen kan yde hjælpen, når barnets egne indtægter fra formue, ordinært, ekstra og særligt børnetilskud, egen arbejdsindtægt og lignende ikke kan dække udgifter til kost, tøj, lommepenge samt sædvanlige anskaffelser.

Hjælpen er uafhængig af dine og eventuel ægtefælles indtægt og formue.

Herunder kan du læse mere om hvem der kan søge ydelsen. Du kan også læse om dokumentationskrav og hvordan du indsender dokumentation, som du ikke har digitalt. Du kan også læse om hvordan kommunen vurderer din økonomi. Det er en god ide at læse dette, før du søger. 

Du kan søge digitalt og med en fysisk blanket. Du kan finde et link til den digitale ansøgning under ”Sådan søger du”. Her kan du også se og printe en blanket til en fysisk ansøgning.

Kontakt