Hjælp til afskedigelser

Få hjælp og vejledning, hvis din virksomhed skal afskedige et større antal medarbejdere.

Københavns Erhvervshus tilbyder hjælp til virksomheder, der skal afskedige medarbejdere. Det gælder for virksomheder:

  • med mellem 20 og 100 medarbejdere, hvor mindst 10 skal afskediges
  • med mellem 100 og 300 medarbejdere, hvor mindst 10 procent skal afskediges
  • med mindst 300 medarbejdere, hvor mindst 30 skal afskediges

Erhvervshuset kan hjælpe med at holde informationsmøde for medarbejderne og/eller etablere et midlertidigt jobkontor i virksomheden. Informationsmødet tager afsæt i den lokale beskæftigelsessituation, og medarbejderne får gode råd om jobsøgning. Medarbejderne kan også få en individuel samtale med en jobkonsulent.

Din virksomhed kan desuden gennem os få hjælp til at søge midler fra Det Regionale Beskæftigelsesråds varslingspulje til en udvidet indsats ved større varslinger.

Læs mere på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Kontakt