Herbergscentret Sundholm

Herbergcentret er et midlertidigt botilbud efter Servicelovens §110 for voksne med sociale vanskeligheder, psykiske eller misbrugsproblemer.

At bo på herbergscentret

Herbergsafsnittet er et tilbud til voksne hjemløse med behov for at få afklaret deres sociale og / eller sundhedsmæssige situation, før de kan henvises til egen bolig, en anden længerevarende boform eller et behandlingstilbud.

Herbergscentrets opgave er at

  • Bidrage til at mindske hjemløsheden i København
  • Yde støtte til at den enkelte kan komme ud af hjemløshed
  • Bidrage til at vores brugere opnår større egenomsorg, en bedre sundhedstilstand og en større livskvalitet

Fysiske rammer

Herberget har til huse i Sundholmsvej 16 og 20.

Der er i Herberget 5 boafsnit (etager) med hver sin opholdsstue, beboerkøkken og et antal toiletter/badeværelser. Boafsnittene rummer fra 4 til 14 enkeltværelser. Værelserne har en varierende størrelse fra 8 m2 til 16 m2 og er møbleret med seng, sengebord, bord, stol, klædeskab, kommode og hvilestol. Det er principielt ikke muligt at medbringe egne møbler.

Sygeplejeklinikken har til huse i stuetagen i Sundholmsvej 20 og råder over et klinikrum, samtalerum, venterum, samt en stue hvor man i klinikkens åbningstid kan slappe af med en kop kaffe.

Kollektivet er beliggende på 1. sal i Sundholmsvej 16: Der er 8 enkeltværelser af størrelsen 8 – 16 m2 samt opholdstue, køkken og handicapvenlige toilet og badefaciliteter.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.