Henrik Svendsen (Suppleant)

Dansk Folkeparti

Fungerende Gruppeformand.

Overlærer.

Midlertidigt medlem af Børne- og Ungdomsudvalget under Anna Hedes orlov fra og med den 20. august 2020 og indtil videre.

Mobil: 24 78 60 14
Adresse: Hyltebjerg Allé 60 B, 2. th., 2720 Vanløse
Email: Henrik_Svendsen@kk.dk