Helle Bonnesen

Det Konservative Folkeparti

Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget og medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Mobil: 20 40 68 65
Post til: Rådhuset, 2. sal. Vær. 4, 1599 København V
Mail: Helle_Bonnesen@kk.dk