Hashkonference

45 procent af den danske befolkning i alderen 16-44 år har på et eller andet tidspunkt i deres liv prøvet hash.

Alene på den baggrund står det klart, at årtiers restriktive hashlovgivning ikke har formået at begrænse brugen af hash.

I København ser vi et stigende antal personer, der søger behandling for et hashmisbrug, og byen rammes med mellemrum hårdt af organiserede kriminelles kamp om hashmarkedet, der af politiet anslås at andrage mere end en milliard kroner årligt.

Det er tid til at afprøve en ny strategi. Vores bud er et forsøg med lovligt og reguleret salg af hash. Det vil svække det økonomiske grundlag for den organiserende kriminalitet og give langt bedre mulighed for at oplyse og vejlede borgerne om de skadevirkninger, der er forbundet med brug af hash.

Fredag den 15. marts afholdt Københavns Kommune konference om legalisering af hash. Formålet var at få en række eksperters råd og bud på, hvordan man kan tilrettelægge en model for et forsøg med legalisering af hash i København. Kommunen arbejder nu videre med at revidere "Københavnermodellen", som vil danne grundlag for en henvendelse til den relevante minister med henblik på at opnå tilladelse til at etablere en forsøgsordning med legalisering af hash i København.

Det forventes, at den reviderede model vil kunne forelægges for Borgerrepræsentationen inden udgangen af 2013.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.