Handlingsplaner 2015

Handlingsplanerne for 2015 er udarbejdet for områderne Nordhavn, Carlsberg, Sydhavn, Valby, Ørestad og Copenhagen Science City.

Handlingsplanerne for 2015 omfatter områderne Nordhavn, Carlsberg, Sydhavn, Valby, Ørestad og Copenhagen Science City. Forvaltningerne i Københavns Kommune har igen i år i fællesskab udarbejdet dette redskab til brug for politikerne ved budgetforhandlingerne. Forvaltningerne har som led i arbejdet været i dialog med grundejere og lokaludvalg i de berørte områder.

Generelt om Københavns Kommunes handlingsplaner

  • Københavns Kommune udarbejder årligt handlingsplaner for udvalgte fokusområder i byen.
  • De årlige handlingsplaner skal være med til at sikre, at serviceinvesteringerne følger med udviklingen af områderne i København (institutioner, skoler, kultur- og fritidstilbud, vejanlæg mv.).
  • Handlingsplanerne udarbejdes for udvalgte byudviklingsområder.
  • Handlingsplanerne skal endvidere give et samlet overblik over områdernes baggrund og status, udviklingsprognoser, planer/anlæg, der senest er truffet beslutninger om og hvilke anlægsforslag, forvaltningerne anbefaler inddraget i årets budgetforhandlinger.
  • Forvaltningerne i Københavns Kommune har udarbejdet dette redskab til brug for politikerne ved budgetforhandlingerne.
  • Det er kun de projekter, som besluttes af Borgerrepræsentationen i forbindelse med den årlige budgetforhandling, som vil blive realiseret.