Handlingsplan for grøn mobilitet

Det skal være nemmere, sundere og mere effektivt at bevæge sig rundt i København.

Grøn mobilitet handler om at sikre, at alle har mulighed for at vælge et grønt transportmiddel. Det skal være nemmere, sundere og mere effektivt at bevæge sig rundt i København. Mobiliteten i København skal effektiviseres og forgrønnes for at stimulere væksten, bidrage til en CO2-neutral by og det gode københavnerliv.

København vil være verdens første CO2-neutrale hovedstad og der har den trafikale afvikling en vigtig rolle at spille. Grøn mobilitet skal skabes ved at skabe de bedste vilkår for at:

  1. den enkelte trafikant kan nå sine aktiviteter
  2. virksomheder kan tiltrække arbejdskraft
  3. vareleveringen i byen fungerer.

Effektiv og miljøvenlig er nøgleord i handlingsplan for grøn mobilitet.

Handlingsplanen er fra 2012 og der er i 2017 lavet en opfølgning, som giver en status for udviklingen og de indsatser, der arbejdes med. Målene for den effektive og miljøvenlige mobilitet er, at flere cykler, går og bruger kollektiv trafik og her er status at andelen af cykelture er vokset, mens gang og kollektiv trafik er faldet. Se mere i "Handlingsplan for Grøn Mobilitet - Opfølgning 2017".

Læs Handlingsplanen for grøn mobilitet

Læs en kort version af Handlingsplanen for grøn mobilitet

Læs Kortlægningen for grøn mobilitet

Læs Handlingsplan for Grøn Mobilitet - Opfølgning 2017

Kontakt