Du er her

Handleplaner for demensindsats (2015-2018)

Handleplanen skal sikre, at borgere med demens og deres pårørende støttes i at bevare livskvaliteten længst muligt.

Kontakt