Handel i tusind år

København ved Øresunds kyst har dannet ramme om liv og handel i mere end 1000 år.

Byen har altid været åben for påvirkninger udefra: Fra fremmede handelsmænd, håndværkere og kunstnere. Og krige i den store verden og omkring Danmark har også påvirket København. Skiftende magthavere har sat sig på byen og bestemt over den.

For 1000 år siden var det nuværende København endnu blot fugtige strandenge og et par små lave holme, der gav ly for en lille handelsplads. Her solgte man sild og drev sejlads til Skåne.

I 1100-tallet fik "Havn", som byen kaldtes, stigende betydning, og byen blev befæstet med vold. Den katolske kirke oprettede domkirker i Roskilde og Lund. Den lille handelsplads midt imellem de to byer fik på den måde en central placering for trafik og handel.

Absalon som byherre

Omkring 1160 overdrog Kong Valdemar den Store København til Roskildes biskop, Absalon. Hvor andre byer i riget havde kongen som herre, fik "Havn", eller som den senere kom til at hedde "Købmannehavn" - købmændenes havn - Roskildebispen til byherre.

I de følgende år voksede byen til det ti-dobbelte. Kirker og klostre blev grundlagt. Byens økonomi blomstrede ved hjælp af indtægterne fra gigantisk sildefiskeri, der forsynede store dele af det katolske Europa med saltede sild til fastetiden.