Gult kort ordning

Københavns Kommune har vedtaget en Gult kort ordning i forbindelse med gener fra bevillingshavere i København.

Gult kort gives af Bevillingsnævnet og Center for Miljøbeskyttelse.

Gult kort fra Bevillingsnævnet

Et Gult kort forstås som et vilkår, der er indsat i alkoholbevillingen eller nattilladelsen, som skal være opfyldt indenfor en kortere tidsbegrænset periode. Hvis ikke vilkåret opfyldes, kan det medføre begrænsning eller bortfald af bevillingen – dette vil fremgå af selve bevillingsbrevet. Vilkåret er givet i henhold til restaurationslovens bestemmelser.

Et vilkår kan være af både ordensmæssig, miljømæssig eller økonomisk karakter, f.eks. krav om dørmand, eller krav om en markant forbedring af virksomhedens økonomi. Når det gælder de ordens- eller miljømæssige forhold, er der typisk tale om problemer, som er påpeget af enten politiet eller Center for Miljøbeskyttelse. 

Gult kort fra Center for Miljøbeskyttelse

Center for Miljøbeskyttelse uddeler også Gult kort. I denne sammenhæng forstås Gult kort som, at miljøbeskyttelseslovens sanktioner træder i kraft. Den formelle betegnelse for gult kort er indskærpelse. Det vil sige, at hvis der er observeret gentagne tilfælde af uacceptabel adfærd, hvor retningslinjerne i miljøbeskyttelsesloven ikke er overholdt, gives der et Gult kort/indskærpelse til bevillingshaverne.  

Bevillingsnævnet vil blive oplyst om eventuelle sanktioner fra Center fra Miljøbeskyttelse , således at det kan indgå i behandlingen af bevillingsansøgningen.

Kontakt