Grøndalsvængets Skole

Grøndalsvængets Skole er en udvidelse og helhedsrenovering af en eksisterende skole.

Grøndalsvængets Skole er en udvidelse og helhedsrenovering af en eksisterende skole. Renoveringen og omdannelsen af den næsten 100 år gamle hovedbygning har skullet bevare de åbenlyse oprindelige kvaliteter, samtidig med at bygningen er blevet opgraderet funktionelt til at kunne rumme en moderne folkeskole. De nye funktioner er indpasset med respekt for de eksisterende bygninger, og det er en stor kvalitet, at byggeriet både i typologi og skala er i så fin dialog med omgivelserne.

Facaderne i genbrugstegl har fine detaljer og stoflige kvaliteter.

Hvor skolen før gemte sig bag en høj hæk, er der nu åbnet op mod kvarteret til alle sider, så der er skabt forbindelse ind mod skolen og dens fællesarealer.
Skolen virker som en lille by, der åbner sig op mod kvarteret og inviterer bydelen indenfor.

Naturen er integreret i uderummene, og der er arbejdet med forskydninger og nicher mellem bygningerne, som udnyttes til opholdsrum, hvor børnene kan samles og trække sig tilbage.

Hvorfor er netop dette projekt valgt?

Grøndalsvængets Skole er valgt, fordi det er et imødekommende og robust byggeri af høj arkitektonisk kvalitet.

Kontakt

Julie Birkvig

Konsulent
Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 24 59 91 97

Liv Høiriis

Pressekonsulent
Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 21 51 90 07